Warning: include() [function.include]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/php5.2//lib/php/conn.php) is not within the allowed path(s): (/home/lazyopl/:/tmp:/usr/local/lib/php/:/usr/sbin/:/usr/bin/:/usr/local/bin/:/usr/local/sbin/:/bin/:/sbin/) in /home/lazyopl/domains/archiwumbip.lazy.pl/public_html/php/top.php on line 36
BIP UM Łazy 
 
bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP


Konkursy na zadania własne Gminy ŁazyBurmistrz Łaz ogłasza OTWARTY KONKURS na realizację niżej wymienionych zadań własnych Gminy w 2018 roku.

I. Konkurs obejmuje zadania w obszarze kultury i sztuki oraz ochrony dziedzictwa narodowego:
1) Organizacja i wdrażanie powszechnych, amatorskich oraz profesjonalnych projektów i programów obejmujących różne obszary kultury,
2) Organizowanie przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych i społecznych, w tym wystaw, konferencji oraz wydawanie publikacji o charakterze regionalnym.

Pobierz Konkurs

Pobierz Załącznik nr 1

Pobierz Załącznik nr 2

Pobierz Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na trzech członków Komisji Konkursowej tutaj

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej tutaj

Wyniki konkursu tutaj


Burmistrz Łaz ogłasza OTWARTY KONKURS na realizację niżej wymienionych zadań własnych Gminy w 2017 roku.

I. Konkurs obejmuje zadania w obszarze kultury i sztuki oraz ochrony dziedzictwa narodowego:
1) Organizacja i wdrażanie powszechnych, amatorskich oraz profesjonalnych projektów i programów obejmujących różne obszary kultury,
2) Organizowanie przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych i społecznych, w tym wystaw, konferencji oraz wydawanie publikacji o charakterze regionalnym.

Pobierz Konkurs

Pobierz Załącznik nr 1

Pobierz Załącznik nr 2

Pobierz Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na trzech członków Komisji Konkursowej tutaj

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej tutaj

Wyniki konkursu tutaj


Burmistrz Łaz ogłasza OTWARTY KONKURS na realizację niżej wymienionych zadań własnych Gminy w 2016 roku.

I. Konkurs obejmuje zadania w obszarze kultury i sztuki oraz ochrony dziedzictwa narodowego:
1) Organizacja i wdrażanie powszechnych, amatorskich oraz profesjonalnych projektów i programów obejmujących różne obszary kultury,
2) Organizowanie przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych i społecznych, w tym wystaw, konferencji oraz wydawanie publikacji o charakterze regionalnym.

Pobierz Konkurs

Pobierz Załącznik nr 1

Pobierz Załącznik nr 2

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na trzech członków Komisji Konkursowej tutaj

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej tutaj

Wyniki konkursu tutaj


Burmistrz Łaz ogłasza OTWARTY KONKURS na realizację niżej wymienionych zadań własnych Gminy w 2015 roku.
I. Konkurs obejmuje zadania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
, tj.:
• Wspieranie rodziców poprzez dofinansowanie żłobków niepublicznych zapewniających opiekę i wychowanie dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Łazy w zakresie odpłatności za pobyt i korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci w tych placówkach.

Pobierz Konkurs

Pobierz Załącznik nr 1

Pobierz Załącznik nr 2

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert. tutaj

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Łazy w 2015 r.

Wyniki konkursu tutaj

Protokół z prac Komisji Konkursowej tutaj


Burmistrz Łaz ogłasza OTWARTY KONKURS na realizację niżej wymienionych zadań własnych Gminy w 2015 roku.

I. Konkurs obejmuje zadania w obszarze kultury i sztuki oraz ochrony dziedzictwa narodowego:
1) Organizacja i wdrażanie powszechnych, amatorskich oraz profesjonalnych projektów
i programów obejmujących różne obszary kultury,
2) Organizowanie przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych i społecznych, w tym wystaw, konferencji oraz wydawanie publikacji o charakterze regionalnym.

Pobierz Konkurs

Pobierz Załącznik nr 1

Pobierz Załącznik nr 2

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert. tutaj

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Łazy w 2015 r.

Wyniki konkursu tutaj

Protokół z prac Komisji Konkursowej tutaj


Burmistrz Łaz ogłasza OTWARTY KONKURS na realizację niżej wymienionych zadań własnych Gminy w 2015 roku.

I. Konkurs obejmuje zadania w obszarze kultury fizycznej, turystyki i rekreacji:
1) Organizacja przedsięwzięć i programów w zakresie usportowienia dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu,
2) Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych dla dzieci i młodzieży
w ramach różnych akcji,
3) Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych dla mieszkańców gminy,
4) Organizacja integracyjnych imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych oraz zajęć szkoleniowych dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.

Pobierz Konkurs

Pobierz Załącznik nr 1

Pobierz Załącznik nr 2

Ogłoszenie naboru na trzech członków Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.

Pobierz ogłoszenie - Zarządzenie Nr 12
Pobierz wniosek - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert. tutaj

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Łazy w 2015 r.

Wyniki konkursu tutaj

Protokół z prac Komisji Konkursowej tutaj


Burmistrz Łaz ogłasza OTWARTY KONKURS na realizację niżej wymienionych zadań własnych Gminy w 2014 roku.

I. Konkurs obejmuje zadania w obszarze kultury i sztuki oraz ochrony dziedzictwa narodowego:

1) Organizacja i wdrażanie powszechnych, amatorskich oraz profesjonalnych projektów i programów obejmujących różne obszary kultury,

2) Organizowanie przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych i społecznych, w tym wystaw, konferencji oraz wydawanie publikacji o charakterze regionalnym.

Pełna treść konkursu: tutaj

Załącznik nr 1 do konkursu (wzór oferty): tutaj

Załącznik nr 2 do konkursu (wzór karty oceny oferty): tutaj

Ogłoszenie naboru na trzech członków Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert. tutaj

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert. tutaj


KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ŁAZY w 2014 r.
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t.: Dz. U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXIII/257/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 20.12.2013 r. w sprawie: „Wieloletniego programu współpracy Gminy Łazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na lata 2014-2016”

Pobierz treść konkursu: tutaj

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Łazy w 2014 r. w obszarze kultury i sztuki oraz ochrony dziedzictwa narodowego

Wyniki konkursu: tutaj

Protokół z prac Komisji Konkursowej: tutaj

Pełna treść zarządzenia znajduje się: tutaj

Zarządzenie to również dotyczy konkursu 2014 r.

Ogłoszenie naboru na trzech członków Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się: tutaj

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Łazy w 2014 r.

Wyniki konkursu tutaj

Protokół z prac Komisji Konkursowej tutaj


Ogłoszenie naboru na trzech członków Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się: tutaj

KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ŁAZY w 2013 r.
Na podstawie Uchwały Nr IV/20/11 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 28.01.2011r. w sprawie: „Wieloletniego programu współpracy Gminy Łazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011-2013.

Pełna treść konkursu znajduje się: tutaj.

Pobierz wyniki konkursu: tutaj


W dniu 6 kwietnia 2012r. komisja konkursowa do opiniowania w otwartych konkursach ofert
na realizację zadań własnych Gminy Łazy, zebrała się ponownie w celu oceny oferty Klubu Sportowego KORONA z Rokitna Szlacheckiego.

5 kwietnia Klub Sportowy KORONA z Rokitna Szlacheckiego ostatecznie rozliczył dotację otrzymaną w 2011r., co pozwoliło na merytoryczną ocenę oferty klubu.

Wyniki postępowania konkursowego przedstawione zostały w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Wyniki konkursu.


W dniu 2 kwietnia 2012r. został rozstrzygnięty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Łazy w obszarze kultury fizycznej, turystyki i rekreacji. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego dokonano wyboru ofert i na ich realizację przyznano wsparcie finansowe.

Wyniki postępowania konkursowego przedstawione zostały w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Wyniki konkursu


W dniu 16 lutego 2012r. został ogłoszony KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ŁAZY w 2012 r. w obszarze kultury fizycznej, turystyki i rekreacji.

Szczegóły:

Pełna treść ogłoszenia znajduje się: tutaj


W dniu 16 marca 2011r. został ogłoszony KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ŁAZY w 2011 r. w oszarze kultury fizycznej, turystyki i rekreacji.

Szczegóły:

Pełna treśc ogłoszenia znajduje się: tutaj,

W dniu 07.04.2011 zostało wydane zarządzenie w sprawie: ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert..

Szczegóły:

Pełna treść zarządzenia znajduje się: tutaj.Opublikował: Anna Gorgoń
Publikacja dnia: 12.02.2018
Podpisał: Magdalena Kizlich
Dokument z dnia: 16.02.2012
Dokument oglądany razy: 8 175