Warning: include() [function.include]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/php5.2//lib/php/conn.php) is not within the allowed path(s): (/home/lazyopl/:/tmp:/usr/local/lib/php/:/usr/sbin/:/usr/bin/:/usr/local/bin/:/usr/local/sbin/:/bin/:/sbin/) in /home/lazyopl/domains/archiwumbip.lazy.pl/public_html/php/top.php on line 36
BIP UM Łazy 
 
bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP


OGŁOSZENIE

14.05.2018

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach informuje mieszkańców Miasta i Gminy Łazy, że w dniu 28 maja 2018 roku, godz. 14.30 w Urzędzie Miejskim w Łazach, ul. Traugutta 15, odbędzie się Sesja Rady Miejskiej w Łazach z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 18 kwietnia 2018 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2018 – 2031.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2018.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zawierciańskiemu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łazy za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Łaz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Łazy za 2017 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Łazy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: zasad usytuowania na terenie Gminy Łazy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Łazy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom zajmującym stanowiska dyrektora, wicedyrektora, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną i doradców zawodowych.
 13. Interpelacje radnych.
 14. Zapytania radnych.
 15. Informacja dotycząca działalności Burmistrza Łaz i Urzędu Miejskiego w Łazach za okres między sesjami Rady.
 16. Odpowiedzi na zapytania.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Łazach o pracy między sesjami i otrzymanej korespondencji.
 19. Zamknięcie sesji.

Materiały do pobrania

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Łazach
/-/ Anna Staniaszek

Opublikował: Marcin Wojdas
Publikacja dnia: 14.05.2018

Dokument oglądany razy: 486
« inne aktualności