bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP


Wystąpienia pokontrolne

R O K  2 0 1 3

 • Zagospodarowanie terenu na ogólnodostępny plac zabaw w Łazach - 09.12.2013 tutaj
 • Sprawozdanie z kontroli dot. prowadzenia stałego rejestru wyborców - 06.11.2013 tutaj
 • Przebudowa wielofunkcyjnego i ogólnodostępnego boiska sportowego dla sołectwa Niegowonice - 02.08.2013 tutaj
 • Informacja pokontrolna dot. Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Łazy wraz z I etapem sieci kanalizacyjnej - 22.07.2013 tutaj
 • Aktywna mama - aktywne macierzyństwo - 18-19.07.2013 tutaj
 • Wystąpienie po przeprowadzonej kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy w dniu 07.01.2013 tutaj
 • Informacja pokontrolna dot. budowa oczyszczalni ścieków - 31.01.2013 tutaj
 • Przebudowa wielofunkcyjnego i ogólnodostępnego boiska sportowego dla sołectwa Niegowonice - 25.01.2013r tutaj

R O K  2 0 1 2

 • Informacja pokontrolna dot. Budowa oczyszczalni ścieków - 30.03.2012 tutaj
 • Zagospodarowanie terenu na plac zabaw dla dzieci w Wysokiej - 01.03.2012 tutaj
 • Remont budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku - Centrum Wsi Rokitno Szl. - 01.03.2012 tutaj
 • Przebudowa wielofunkcyjnego i ogólnodostępnego boiska sportowego dla sołectwa Chruszczobród - 24.02.2012 tutaj
 • Poprawa warunków życia mieszkańców Ch-du i Ch-du Piaski poprzez modernizację sieci wodociągowej wraz z przyłączami - 06.02.2012 tutajOpublikował: Marcin Wojdas
Publikacja dnia: 27.01.2014
Podpisał: Ilona Pelon
Dokument z dnia: 08.01.2014
Dokument oglądany razy: 2 318