bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

To jest wersja archiwalna z dnia 30.12.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja załącznika

Ochrona Środowiska

 • Wykaz wniosków o wydanie decyzji i o decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach do pobrania tutaj
 • Decyzji z dnia 18 stycznia 2013r. Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach zatwierdzającej plan ruchu Rathdowney Polska Sp. z o.o.w Krakowie na wykonanie otworów na terenie gminy Łazy i Ogrodzieniec do pobrania tutaj
 • Raport z wykonania Programu ochrony środowiska za okres 2010r.-2011r. do pobrania tutaj
 • Uchwała Nr VI/43/11 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorów bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łazy do pobrania tutaj
 • Uchwała Nr VI/44/11 w sprawie określenia wymagań jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadze4nie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części do pobrania tutaj
 • Uchwała Nr XVIII/154/12 w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łazy na lata 2012-2015" do pobrania tutaj
 • Deklaracja Azbest do pobrania tutaj
 • Program usuwania azbestu do pobrania tutaj
 • Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest do pobrania tutaj
 • Informacja o wyrobach zawierających azbest oraz Wniosek o udzielenie dotacji na demontaż, zbiórkę, transport i unieszkodliwianie pokryć dachowych lub elewacji budynków zawierających azbest tutaj
 • Obwieszczenia o wydaniu Decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie ośrodka narciarskiego w miejscowości Grabowa, Gmina Łazy tutaj.
 • Obwieszczenia zawiadamiającego o wydaniu Decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Budowa tymczasowego mostu objazdowego realizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 796, w km 10+633 w miejscowości Chruszczobród w związku z przebudową mostu stałego" tutaj.Opublikował: Marcin Wojdas
Publikacja dnia: 30.12.2013
Podpisał: Marcin Wojdas
Dokument z dnia: 23.01.2013
Dokument oglądany razy: 3 055