Warning: include() [function.include]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/php5.2//lib/php/conn.php) is not within the allowed path(s): (/home/lazyopl/:/tmp:/usr/local/lib/php/:/usr/sbin/:/usr/bin/:/usr/local/bin/:/usr/local/sbin/:/bin/:/sbin/) in /home/lazyopl/domains/archiwumbip.lazy.pl/public_html/php/top.php on line 36
BIP UM Łazy 
 
bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

To jest wersja archiwalna z dnia 19.12.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Promax sp. z o.o.

PROMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KAPITAŁ: 2746650,00 ZŁ

ADRES: Ul. POCZTOWA 14, 42-450 ŁAZY

SIEDZIBA: ŚLĄSKIE/Zawierciański/Łazy/Łazy

KRS: 345127

NIP: 649 226 2009

REGON: 241 365 686

SĄD REJESTRU: Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy – KRS,

TELEFON: 32 67 34 260,

FAX: 32 67 24 979

BIP: bip.promaxlazy.pl

ZARZĄD:

WYRWAS TOMASZ 

PROKURENCI:

KOZIEŁ MARTA ANNA

WSPÓLNICY:

GMINA ŁAZY REGON: 276258865 udział: 54.933 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.746.650,00 ZŁ udział całościowy: TAK

RADA NADZORCZA:

SŁYSZ ZBIGNIEW

BYSTROWSKI EMIL

KANIA SŁAWOMIR TOMASZ

PKD:

35 3: (PKD 2007) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

36: (PKD 2007) POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY

37: (PKD 2007) ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

38 11: (PKD 2007) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

38 12: (PKD 2007) Zbieranie odpadów niebezpiecznych

38 21: (PKD 2007) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

38 22: (PKD 2007) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

38 31: (PKD 2007) Demontaż wyrobów zużytych

38 32: (PKD 2007) Odzysk surowców z materiałów segregowanych

41 1: (PKD 2007) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

41 2: (PKD 2007) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

42 13: (PKD 2007) Roboty związane z budową mostów i tuneli

42 21: (PKD 2007) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

42 22: (PKD 2007) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

42 91: (PKD 2007) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

42 99: (PKD 2007) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

43 11: (PKD 2007) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43 12: (PKD 2007) Przygotowanie terenu pod budowę

43 21: (PKD 2007) Wykonywanie instalacji elektrycznych

43 22: (PKD 2007) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

43 29: (PKD 2007) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43 31: (PKD 2007) Tynkowanie

43 32: (PKD 2007) Zakładanie stolarki budowlanej

43 33: (PKD 2007) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

43 34: (PKD 2007) Malowanie i szklenie

43 39: (PKD 2007) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43 91: (PKD 2007) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

43 99: (PKD 2007) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

47 81: (PKD 2007) Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

47 89: (PKD 2007) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

49 31: (PKD 2007) Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

49 39: (PKD 2007) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

49 41: (PKD 2007) Transport drogowy towarów

49 50 B: (PKD 2007) Transport rurociągowy pozostałych towarów

52 21: (PKD 2007) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

68 1: (PKD 2007) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68 2: (PKD 2007) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

68 32: (PKD 2007) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

71 11: (PKD 2007) Działalność w zakresie architektury

71 12: (PKD 2007) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

71 20 B: (PKD 2007) Pozostałe badania i analizy techniczne

73 2: (PKD 2007) Badanie rynku i opinii publicznej

77 11: (PKD 2007) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

77 32: (PKD 2007) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

81 1: (PKD 2007) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

81 21: (PKD 2007) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

81 22: (PKD 2007) Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

81 29: (PKD 2007) Pozostałe sprzątanie

81 3: (PKD 2007) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleniOpublikował: Marcin Wojdas
Publikacja dnia: 19.12.2013
Podpisał: Łukasz Nowak
Dokument z dnia: 08.06.2011
Dokument oglądany razy: 5 779