bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP


Działalność lobbingowa


Zarządzenie nr 81 Burmistrza Łaz  z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie: określenia sposobu postępowania w Urzędzie Miejskim w Łazach przy załatwianiu spraw z zakresu działalnośći lobbingowej.    Pobierz zarządzenie

INFORMACJA

Od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudznia 2016 roku do Urzędu Miejskiego w Łazach nie wpłynęły żadne zgłoszenia od podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA

Od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku do Urzędu Miejskiego w Łazach nie wpłynęły żadne zgłoszenia od podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa.Opublikował: Małgorzata Jurkin
Publikacja dnia: 26.02.2018
Podpisał: Marcin Wojdas
Dokument z dnia: 06.06.2017
Dokument oglądany razy: 887