bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 01.08.2019 z powodu:
po terminie publikacji

Oświadczenia majątkowe za rok 2008

Wykaz oświadczeń majątkowych za 2008 rok do opublikowania w BIP zgodnie z art. 24i ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U z 2001r.,Nr 142, poz 1591 z późn. .zm/.

1. Ilona Pelon - Sekretarz Gminy
2. Barbara Cyganek - Skarbnik Gminy
3. Łukasik Damian - Kierownik Wydziału
4. Marta Lipiec - Kierownik Wydziału
5. Szymańska Irena - Kierownik Wydziału
6. Czyż Halina - Inspektor ds. ochrony środowiska
7. Dorota Jędrusik - Kierownik OPS w Łazach
8. Elżbieta Gradzik - Dyrektor MBP w Łazach
9. Konrad Knop - Dyrektor OSiR w Łazach
10. Anna Tarapata-Pogoda - Kierownik SP ZOZ w Łazach
11. Urszula Grzywa - Dyrektor ZS Nr 1 w Łazach
12. Alfreda Wojtala - Dyrektor SP Nr 3 w Łazach
13. Teresa Kubasik - Dyrektor ZS w Niegowonicach
14. Anna Makuch - Dyrektor SP w Wysokiej
15. Małgorzata Janus - Dyrektor SP w Ciągowicach
16. Żanetta Szkliniarz - Dyrektor ZS w Chruszczobrodzie
17. Krystyna Koczur - Dyrektor PP w Łazach
18. Alfreda Wojtala - Dyrektor SP Nr 3 w Łazach
19. Dorota Jędrusik - Dyrektor OPS w Łazach
20. Grzegorz Piłka - Dyrektor MOK w Łazach
21. Małgorzata Klimek - St. Inspektor OPS w Łazach
22. Jadwiga Miśkiewicz - Dyrektor OPS w Łazach
23. Maciej Kaczyński - Burmistrz Łaz

Oświadczenia majątkowe Radnych za 2008 rok:

1. Anna Staniaszek
2. Henryk Mogieła
3. Jan Hoffman
4. Leszek Bogłowski
5. Maciej Kubiczek
6. Marcin Wałcerz
7. Maria Stempel
8. Marta Grzesica
9. Ryszard Dziechciarz
10. Ryszard Żmuda
11. Stefan Kubasik
12. Tadeusz Czop
13. Władysław Nowak
14. Zbigniew Wudarczyk
15. Zenon GłąbOpublikował: Łukasz Nowak
Publikacja dnia: 15.07.2011
Podpisał: Michał Utracki
Dokument z dnia: 21.09.2009
Dokument oglądany razy: 3 596
Wersja do druku