Warning: include() [function.include]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/php5.2//lib/php/conn.php) is not within the allowed path(s): (/home/lazyopl/:/tmp:/usr/local/lib/php/:/usr/sbin/:/usr/bin/:/usr/local/bin/:/usr/local/sbin/:/bin/:/sbin/) in /home/lazyopl/domains/archiwumbip.lazy.pl/public_html/php/top.php on line 36
BIP UM Łazy 
 
bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP


2017

WYNIKI GŁOSOWANIA

W budżecie Gminy Łazy na 2017 rok w ramach tzw. „Budżetu Obywatelskiego” zostaną ujęte niżej wymienione projekty:

1. Budowa „Kreatywnego placu zabaw na Młynku” w Łazach na kwotę 50 000 zł.
2. Rewitalizacja źródełka w Skałbanii na kwotę 10 000 zł.
3. Zagospodarowanie terenu wokół kapliczki przy ul. Wolności w Turzy na kwotę 4 000 zł.
4. Renowacja „Groty Matki Bożej” w Wiesiółce na kwotę 3 200 zł.

Pobierz protokół

Pobierz tabelę


BUDŻET OBYWATELSKI na 2017 rok - wybierz i zagłosuj ǃ


Po raz pierwszy mieszkańcy Gminy Łazy mogą podejmować decyzje o tym, na co wydać pieniądze, aby w ich okolicy było ładniej i wygodniej. Dokładnie 70.000 zł przeznaczono na realizację pomysłów Mieszkańców. Już 24.10.2016 roku rozpocznie się głosowanie. Potrwa do 7.11.2016 roku. W jego wyniku Mieszkańcy wybiorą propozycje, które zostaną wpisane do projektu budżetu Gminy Łazy na 2017 rok.

Poniżej przedstawiamy – krok po kroku – w jaki sposób można przyłączyć się do inicjatywy.

ZGŁASZANIE PROPOZYCJI

Mieszkańcy Gminy Łazy mieli możliwość składania propozycji jednorocznych zadań własnych gminy w okresie od 6 października 2016 roku do 17 października 2016 roku.

Zapoznaj się z Konsultacjami Społecznymi w tej sprawie

Zgłoszono następujące propozycje:

 • Budowa „Siłowni pod chmurką” w Chruszczobrodzie - pobierz treść
 • Budowa „Ogólnodostępnej siłowni na świeżym powietrzu” w Grabowej - pobierz treść
 • Modernizacja ul.Niwa Zagórczańska w Niegowoniczkach - pobierz treść
 • Modernizacja części ul. Chechelskiej i części ul. Zagrodzkiej w Niegowoniczkach - pobierz treść
 • Rewitalizacja źródełka w Skałbanii - pobierz treść
 • Modernizacja zbiornika wodnego przy ul.Kościuszki w Wysokiej - pobierz treść
 • Modernizacja ul.Krasickiego w Rokitnie Szlacheckim - pobierz treść
 • Zagospodarowanie terenu wokół kapliczki przy ul. Wolności w Turzy - pobierz treść
 • Renowacja „Groty Matki Bożej” w Wiesiółce - pobierz treść
 • Budowa „Kreatywnego placu zabaw na Młynku” w Łazach - pobierz treść
 • Budowa „Placu zabaw” w rejonie ulic: Pocztowa, Stawowa, Grunwaldzka, Partyzantów w Łazach - pobierz treść
 • Remont skwerku przy ul. Jesionowej i Spółdzielczej na Osiedlu Podlesie w Łazach - pobierz treść
 • Budowa „Placu Zabaw” przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Łazach - pobierz treść


GŁOSOWANIE


Każdy Mieszkaniec Gminy Łazy może oddać swój głos na jedną ze zgłoszonych propozycji poprzez:

- przesłanie wypełnionego formularza w wersji elektronicznej – zakończono głosowanie

Głosowanie internetowe trwa od 24.10.2016 roku do 7.11.2016 roku – do północy

- złożenie w tut. Urzędzie wypełnionego formularza w formie papierowej - zakończono glosowanie

Forrmularz można złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Łazach ul. Traugutta 15 lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Łazach, 42-450 Łazy, ul. Traugutta 15, decyduje data wpływu do tut. Urzędu do 7.11.2016 roku

Uwaga
Przesyłanie wypełnionych formularzy w formie elektronicznej oraz składanie ręcznie wypełnionych formularzy
od 24 października 2016 roku do 7 listopada 2016 roku

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Wyniki zostaną zaprezentowane najpóźniej do 14 listopada 2016 roku na www.bip.lazy.pl oraz na stronie Gminy www.lazy.pl jak i w najbliższym wydaniu gazety lokalnej „Echa Łaz”.
Do projektu budżetu na 2017 rok zostanie wpisana propozycja bądź propozycje, które otrzymały najwyższą liczbę głosów, zaś środki na poszczególne propozycje są przydzielane według ilości otrzymanych głosów z zasadą, że środki wolne po przyznaniu na finansowanie całości jednej propozycji przyznaje się na finansowanie całości kolejnej propozycji, aż do wyczerpania środków - 70.000 zł. Jeżeli pozostałe środki nie pozwalają na sfinansowanie całości jednej propozycji, to przechodzą na kolejną propozycję.

POMOC W GŁOSOWANIU

Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad głosowania można kierować do pracowników Urzędu, tel. 32 67 29 448

PODSTAWA PRAWNA

- art. 5a i 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj.Dz.U. z 2016 r. poz.446 )

- § 7 i § 8 Uchwały Nr XVII/150/16 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Łazy z późn. zm.

- Zarządzenie Nr 111 Burmistrza Łaz z dnia 3 października 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2017 rok.

- Zarządzenie Nr 118 Burmistrza Łaz z dnia 20 października 2016 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego na 2017 rok.Opublikował: Marcin Wojdas
Publikacja dnia: 10.10.2017
Podpisał: Marcin Wojdas
Dokument z dnia: 10.10.2017
Dokument oglądany razy: 664