bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP


Gospodarka Odpadami

INFORMACJE I AKTUALNOŚCI

HARMONGRAM ODBIORU ODPADÓW

Uwaga!!

Zmiana terminu wywozu odpadów segregowanych (worków) z 06.05.2016r. (piątek) na 07.05.2016r. (sobota) dla ulic: Łazy: 19 styczni, Bory, Częstochowska, Fabryczna, Grunwaldzka, Kochanowskiego, Krzywa, Leśna, Leśniczówka, Mała, Mickiewicza, Ogrodowa, Partyzantów, Pocztowa, Podmiejska, Stawowa, Wysocka, Wyzwolenia, Zamknięta
Wysoka -Paderewskiego nr 47, 51, 52, 60, 62

Harmonogram Odbioru odpadów w 2014r. NOWY!!!!!!!!!!

ZBIÓRKI ODPADÓW

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW (PSZOK) ul. Pocztowa 14 Łazy

PSZOK przyjmuje odpady w następujące dni:
poniedziałek, środa w godzinach 7- 11
wtorek, czwartek w godzinach 13- 17
sobota w godzinach 8-12

Odpady niebezpieczne dostarczone do punktu muszą być posegregowane i opisane.

Rodzaje przyjmowanych odpadów :
przeterminowane leki i chemikalia,
zużyte baterie
zużyte opony (tylko z samochodów osobowych)
tekstylia , ubrania,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
meble i inne odpady wielkogabarytowe,
odpady zielone i ulegające biodegradacji.

Regulamin PSZOK

Punkt Zbiórki zużytego sprzętu elektycznego i elektronicznego

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można dostarczyć  do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnychna ul. Pocztowa 14 w Łazach (tel. 32/6734260)

KONSULTACJE SPOŁECZNE

KONTAKT:

Wydział Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska

ul. Pocztowa 14, Łazy,  pok. 22

tel. 32/6729422 wew. 117, 159 lub 32/6729387

Miejsca zagospodarowania odpadów

Rejestry i wykazy dotyczące Ochrony Środowiska

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Spotkanie informacyjne z firmą ALBA

Przydatne linki

http://naszesmieci.mos.gov.pl/
http://www.mos.gov.pl/kategoria/4424_utrzymanie_czystosci_i_porzadku_w_gminach/Opublikował: Joanna Popczyk
Publikacja dnia: 05.05.2016
Podpisał: Michał Utracki
Dokument z dnia: 04.08.2011
Dokument oglądany razy: 12 258