bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

To jest wersja archiwalna z dnia 21.04.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: informacje nieaktualne

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

  1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łazy - Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XLII/341/06 z dnia 25 października 2006 r.

  2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łazy, dla terenu położonego w Łazach – osiedle Stara Cementownia - Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr VIII/82/07 z dnia 30 lipca 2007 r.
  3. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łazy dla cmentarza Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Św. Michała Archanioła i Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łazach przy ulicy Cmentarnej - Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXII/206/09 z dnia 30 stycznia 2009 r.

  4. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łazy dla rurociągu tlenu do Huty CMC Zawiercie - Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXVI/235/09 z dnia 19 czerwca 2009 r.

  5. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łazy dla części terenu sołectwa Chruszczobród w gminie Łazy - Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XI/89/11 z dnia 10 listopada 2011 r.
  6. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łazy, dla potrzeb przebudowy gazociągu Trzebiesławice - Częstochowa (odgałęzienie do SRP Huta Zawiercie) - Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr VIII/72/15 z dnia 29 czerwca 2015 r.

Obwieszczenie Burmistrza Łaz o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łazy, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Pobierz Obwieszczenie

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Uchwała-tekst planu

uzasadnienie do Uchwały

legenda

Łazy

Rokitno Szlacheckie

Hutki-Kanki

Grabowa

Niegowoniczki

Niegowonice

Trzebyczka

Chruszczobród

Wiesiółka

Ciągowice

Wysoka

Turza

Kuźnica Masłońska i Kazimierówka

Prognoza odziaływania na środowisko tekst

Prognoza oddziaływania na środowisko rysunek


Opublikował: Martyna Rudy
Publikacja dnia: 21.04.2016
Podpisał: Maciej Grabowski
Dokument z dnia: 25.10.2006
Dokument oglądany razy: 17 100