bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP


OGŁOSZENIE

30.04.2018

Informuję mieszkańców Miasta i Gminy Łazy, że w dniu 07.05.2018 r. o godz.15.30 w Urzędzie Miejskim w Łazach, ul.Traugutta 15 ( sala narad III p.) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Tematyka posiedzenia:

  1. Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łazy za rok 2017 oraz Sprawozdania finansowego za rok 2017.
  2. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Łaz sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2017.
  3. Zapoznanie się z przeprowadzonymi przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Łazach kontrolami w 2017 roku.
  4. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Łazy na dzień 31.12.2017 r.
  5. Sporządzenie i zaopiniowanie wniosku dot. absolutorium dla Burmistrza Łaz z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.
  6. Sprawy bieżące i różne.


Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Łazach

/-/ Anna Staniaszek

Opublikował: Marcin Wojdas
Publikacja dnia: 30.04.2018

Dokument oglądany razy: 158
« inne aktualności