bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 01.08.2019 z powodu:
po terminie publikacji

Oświadczenia majątkowe za rok 2007

Wykaz oświadczeń majątkowych za 2007 rok do opublikowania w BIP zgodnie z art. 24i ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U z 2001r.,Nr 142, poz 1591 z późn. .zm/.

1. Ilona Pelon - Sekretarz Gminy
2. Barbara Cyganek - Skarbnik Gminy
3. Łukasik Damian - Kierownik Wydziału
4. Ślęzak Lidia - Kierownik Wydziału
5. Szymańska Irena - Kierownik Wydziału
6. Czyż Halina - Inspektor ds. ochrony środowiska
7. Waldemar Klimczyk - Kierownik OPS w Łazach
8. Elżbieta Gradzik - Dyrektor MBP w Łazach
9. Konrad Knop - Dyrektor MOK w Łazach
10. Anna Tarapata-Pogoda - Kierownik SP ZOZ w Łazach
11. Urszula Grzywa - Dyrektor ZS Nr 1 w Łazach
12. Danuta Gotfryd - Dyrektor SP Nr 3 w Łazach
13. Małgorzata Czernek - Dyrektor SP w Rokitnie Szl.
14. Małgorzata Szar - Dyrektor ZS w Niegowonicach
15. Anna Makuch - Dyrektor SP w Wysokiej
16. Małgorzata Janus - Dyrektor SP w Ciągowicach
17. Żanetta Szkliniarz - Dyrektor ZS w Chruszczobrodzie
18. Krystyna Koczur - Dyrektor PP w Łazach
19. Alfreda Wojtala - Dyrektor SP Nr 3 w Łazach
20. Dorota Jędrusik - Dyrektor OPS w Łazach
21. Grzegorz Piłka - Dyrektor MOK w Łazach
22. Konrad Knop - Dyrektor MOK w Łazach
23. Konrad Knop - Dyrektor OSiR w Łazach
24. Małgorzata Klimek - St. Inspektor OPS w Łazach
25. Teresa Kubasik - Dyrektor ZS w Niegowonicach
26. Żanetta Szkliniarz - Dyrektor ZS w Chruszczobrodzie

Oświadczenia majątkowe Radnych za 2007 rok:

1. Anna Staniaszek
2. Henryk Mogieła
3. Jan Hoffman
4. Kazimierz Wadas
5. Leszek Bogłowski
6. Maciej Kubiczek
7. Marcin Wałcerz
8. Maria Stempel
9. Marta Grzesica
10. Ryszard Dziechciarz
11. Ryszard Żmuda
12. Stefan Kubasik
13. Tadeusz Czop
14. Władysław Nowak
15. Zbigniew WudarczykOpublikował: Łukasz Nowak
Publikacja dnia: 12.10.2010
Podpisał: Michał Utracki
Dokument z dnia: 17.10.2008
Dokument oglądany razy: 2 677
Wersja do druku