bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 01.08.2019 z powodu:
po terminie publikacji

Oświadczenia majątkowe za rok 2006

Wykaz zamieszczonych oświadczeń majątkowych zgodnie z art. 24i ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U z 2001 r., Nr 142, poz 1591 z późn. zm./
W załącznikach znajdują sie pełne teksty oświadczeń majątkowych.

1. Ilona Pelon - Sekretarz Gminy
2. Barbara Cyganek - Skarbnik Gminy
3. Czyż Halina - Inspektor ds. ochrony środowiska
4. Waldemar Klimczyk - Kierownik OPS w Łazach
5. Elżbieta Gradzik - Dyrektor MBP w Łazach
6. Konrad Knop - Dyrektor MOK w Łazach
7. Anna Tarapata-Pogoda - Kierownik SP ZOZ w Łazach
8. Janusz Czernek - Dyrektor ZS Nr 1 w Łazach
9. Danuta Gotfryd - Dyrektor SP Nr 3 w Łazach
10. Małgorzata Czernek - Dyrektor SP w Rokitnie Szl.
11. Małgorzata Szar - Dyrektor ZS w Niegowonicach
12. Ewa Lelonek - Dyrektor SP w Wysokiej
13. Małgorzata Janus - Dyrektor SP w Ciągowicach
14. Żanetta Szkliniarz - Dyrektor ZS w Chruszczobrodzie
15. Krystyna Koczur - Dyrektor PP Nr 1 w Łazach
16. Maciej Kaczyński - Burmistrz Łaz
17. Irena Szymańska - Kierownik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami
18. Lidia Ślęzak - Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
19. Damian Łukasik - Kierownik Wydziału Organizacyjno - Prawnego
20. Anna Makuch - Dyrektor SP w Wysokiej
21. Urszula Grzywa - Dyrektor ZS Nr 1 w Łazach

Oświadczenia majątkowe Radnych:

1. Anna Staniaszek
2. Henryk Mogieła
3. Jan Hoffman
4. Kazimierz Wadas
5. Leszek Bogłowski
6. Maciej Kubiczek
7. Marcin Wałcerz
8. Maria Stempel
9. Marta Grzesica
10. Ryszard Dziechciarz
11. Ryszard Żmuda
12. Stefan Kubasik
13. Tadeusz Czop
14. Władysław Nowak
15. Zbigniew WudarczykOpublikował: Łukasz Nowak
Publikacja dnia: 11.10.2010
Podpisał: Michał Utracki
Dokument z dnia: 09.10.2007
Dokument oglądany razy: 3 598
Wersja do druku